Nhằm phục vụ tốt công tác hỗ trợ triển khai ứng dụng D-TAXI công ty đã xây dựng thành công các gói data mạng 4G và thiết bị phát wifi di động phục vụ tài xế và hành khách đi taxi.